Xem điểm kiểm tra các môn học KTTX, giữa kỳ, cuối kỳ... Xem điểm kiểm tra trắc nghiệm tại trường THPT Tân Hiệp

Nhập số điện thoại đăng ký và nhấn xem điểm

Lần kiểm tra-Môn lớp.
Đăng ký xem điểm gởi thông tin :
-Họ và Tên, Lớp, Email, số điện thoại cần xem. qua nội dung chuyển khoản

-NH Vietcombank: TK Trương Đức Trai 009 1000 647412

- Agribank: TK 77072 1500 8867

-Lệ phí : 20 000 đ/học kỳ
Hướng dẫn thêm qua Email: ductrai194@gmail.com
....